รับสิทธิพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม และขอรีวิวได้ทาง LINE: @INTERPLASTCLINIC
Surgery Time

ประมาณ 60-120 นาที

Anaesthesia

ยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์

Hospitalization

พักห้องพิเศษ 1 คืน

Stitches Removal

ตัดไหมวันที่ 5 หลังผ่าตัด

Recovery

ควรลาหยุดงานประมาณ 7 วัน

Surgery Time

ประมาณ 60-120 นาที

Anaesthesia

ยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์

Hospitalization

พักห้องพิเศษ 1 คืน

Stitches Removal

ตัดไหมวันที่ 5 หลังผ่าตัด

Recovery

ควรลาหยุดงานประมาณ 7 วัน

ปัญหาหน้าอกยานสำหรับผู้ที่มีเต้านมหย่อนลงหลังการให้นมบุตร หรือเกิดจากอายุมากขึ้น ทำให้ต้องใส่ยกทรงชนิดที่ต้องดันทรงตลอดเวลา ไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางแบบได้ การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน จะช่วยให้เต้านมตั้งขึ้นและมีรูปร่างสวยงามขึ้น

การเลือกวิธีการผ่าตัดขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต้องการยกเต้านมมากขึ้นเพียงใด, ต้องการแก้ไขมากหรือน้อยเท่าใด และเนื่องจากบางวิธีมีแผลเป็นชัดเจน ดังนั้น การปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดและแผลเป็นที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะผ่าตัดด้วยวิธีใด

Technic 01

เทคนิคแบบแผลขอบปานนมด้านบน
เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเล็กน้อย

การผ่าตัดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หัวนมและปานนม (Periareolar technique) ให้กับผู้ที่มีหน้าอกหย่อนเล็กน้อย และต้องการยกตำแหน่งของเต้านมเล็กน้อย ยกเต้านมได้ประมาณ 1 ซม. วิธีนี้มีข้อดี คือแผลเป็นมีขนาดเล็กมาก

วิธีการผ่าตัด

ฉีดยาชา ตัดผิวหนังส่วนที่หย่อนยาน เย็บปิดแผลชั้นนอกและชั้นใน

Technic 02

เทคนิคแบบแผลรอบขอบปาน
เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเล็กน้อย

การผ่าตัดลงแผลรอบปานนม (Periareolar Technique) ใช้กับผู้ที่มีหน้าอกหย่อนยานเล็กน้อยและมีขนาดปานนมใหญ่กว่า 4 ซม.ในบางรายอาจจะทำร่วมกับการเสริมหน้าอก ช่วยทำให้รูปทรงของเต้านมดีขึ้นมาก

วิธีการผ่าตัด

อาจทำโดยฉีดยาชาหรือวางยาสลบ ตัดผิวหนังที่ปานนมและรอบๆ หัวนม เย็บปิดแผล 2 ชั้น

Technic 03

เทคนิคแบบแผล Lollipop
เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยปานกลาง

การผ่าตัดที่มีแผลเป็นแนวยาว (Vertical Scar Technique) ในผู้ที่มีหน้าอกหย่อนยานเล็กน้อย สามารถลดแผลเป็นในแนวขวางได้บ้าง วิธีนี้จะมีแผลเป็นตามรูป โดยจะทำได้เฉพาะในรายที่เต้านมหย่อนยานไม่มาก สำหรับในรายที่เต้านมหย่อนยานมากใช้เทคนิคนี้ได้เช่นกัน แต่จะมีรอยย่นที่ใต้ราวนมประมาณ 2 อาทิตย์

วิธีการผ่าตัด

อาจทำโดยฉีดยาชาหรือวางยาสลบ ตัดผิวหนังหรือเนื้อเยื่อเต้านมบางส่วน เย็บดึงผิวหนังรอบๆ ปานนม และเย็บปิดผิวหนัง ในรายที่เต้านมยานมากๆ อาจมีรอยย่นในแนวตั้งหลังการเย็บปิดแผล

Technic 04

เทคนิคแบบแผลรูปตัว T กลับหัว
เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยมาก

แบบที่หย่อนเป็นรูป T กลับหัว (inverted T) เป็นวิธีมาตรฐานในการทำเต้านม เช่นเดียวกับเทคนิคที่ 2 ของการผ่าตัดลดขนาดเต้านม วิธีการผ่าตัดแบบนี้จะสามารถจัดรูปทรงของเต้านมได้ดี แต่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นเห็นได้ชัด ในบางรายอาจทำร่วมกับการเสริมหน้าอก ช่วยให้รูปทรงเต้านมดีขึ้นมาก

วิธีการผ่าตัด

การลดขนาดของเต้านมปกติจะจัดตำแหน่งของปานนมจนหัวนมอยู่ในตำแหน่งปกติซึ่งโดยทั่วไป  ขนาดของเต้านมจะลดลงประมาณ 1 cups. การผ่าตัดทำโดยดมยาสลบ การผ่าตัดโดยลดขนาดปานนมและจัดตำแหน่งของเต้านมใหม่ แล้วเย็บปิดแผล หลังผ่าตัดจะมีสายระบายน้ำเหลืองใส่ไว้ประมาณ 1 – 2 วัน

Technic 05

ยกกระชับร่วมการเสริมซิลิโคน

การเสริมหน้าอกเหมาะกับคนที่มีหน้าอกแบนและหย่อนยานและมีความต้องการให้หน้าอกใหญ่ขึ้นด้วย

วิธีการผ่าตัด

การดูแลหลังผ่าตัด

  1. นัดตรวจ ประมาณ 5 – 7 วัน เพื่อคลายปมไหม
  2. วันที่ 10 จะนัดมาตัดไหมทั้งหมด
  3. ในวันที่ 3 – 4 หลังผ่าตัด สามารถสวมบราขนาดเล็กได้
  4. โดยทั่วไปหลังผ่าตัด 1 – 2 วัน จะทำแผลที่คลินิก ในวันอื่นๆ สามารถทำแผลได้เองที่บ้านโดยใช้น้ำเกลือเช็ดแผล แล้วใช้ยาแก้อักเสบทาที่แผล ทุกวัน เช้า-เย็น
  5. ห้ามให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม

อาการที่อาจพบหลังผ่าตัด

  1. ประสาทรับความรู้สึกบริเวณหัวนมเปลี่ยนไป ถ้าเป็นก็จะหายได้ภายใน 6 เดือน
  2. แผลเป็น หลังผ่าตัดยกเต้านมอาจนูนได้ หลังผ่าตัดควรใช้  Vitamin E ทาที่แผล หรือใช้แผ่นปิดแผลเป็น ป้องกันแผลนูน
  3. ช่วงแรกจะมีน้ำเหลืองซึมออกจากรอยแผลบางส่วนได้ ถ้ามีน้ำเหลืองออกอาจต้องทำแผลประมาณวันละ 2 ครั้ง
  4. แผลอักเสบ บริเวณใต้ฐานนม มักเป็นที่อับ และเกิดการอักเสบได้ ถ้ามีแผลบวมแดงผิดปกติ ควรติดต่อแพทย์โดยด่วน

Pricing

ยกกระชับหน้าอกแบบที่ 2

$ xxx,xxx

ยกกระชับหน้าอกแบบที่ 3

$ xxx,xxx

ยกกระชับหน้าอกแบบที่ 4

$ xxx,xxx

ยกกระชับหน้าอกแบบที่ 5

$ xxx,xxx

ยกกระชับหน้าอกร่วมเสริมซิลิโคน

Make an Appointment

นัดปรึกษาศัลยแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกรอกฟอร์มนัดหมาย หรือโทร. 097-456-2442