รับสิทธิพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม และขอรีวิวได้ทาง LINE: @INTERPLASTCLINIC

NIPPLE REDUCTION

ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม

ลักษณะหัวนมใหญ่เกินไปมักเกิดร่วมกับปานนมที่ใหญ่เกินไปด้วย ปัญหานี้จะเกิดหลังจากการตั้งครรภ์สามารถตัดปานนมให้เล็กลงได้โดยวัดขนาดที่ ต้องการจากนั้นตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก พร้อมการลดขนาดหัวนม แล้วเย็บรวมกันเข้ามาในระยะแรก รอบๆ รอยเย็บจะเป็นจีบก่อน จากนั้นประมาณ 3 เดือน จีบที่เห็นจะค่อยๆ เลือนหายไปและจะกลับมาเรียบเหมือนเดิม การผ่าตัดนี้ต้องคำนึงถึงว่าในอนาคตจะต้องการมีบุตรอีกหรือไม่ ควรทำเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วเพราะถ้าตั้งครรภ์อีกปานนมก็จะมีขนาดใหญ่อีก

Surgery Time

ประมาณ 60-120 นาที

Local

ฉีดยาชาเฉพาะที่

Hospitalization

-

Recovery

ควรลาหยุดงานประมาณ 1-2 วัน

วิธีที่ 1
แพทย์จะเลือกตำแหน่งที่ได้ขนาดที่ต้องการ จากนั้นก็ตัดหนังส่วนล่างออกจนถึงฐานแล้วเย็บกลับคืน ทำให้หัวนมได้ทั้งขนาดเล็กลงและสั้นลง

วิธีที่ 2
ตัดด้านบนของหัวนม โดยตัดส่วนสูงของหัวนมออก แล้วเย็บวิธีนี้จะตัดรูเปิดของหัวนมจึงไม่ใช้ในกรณีที่จะต้องมีบุตรในอนาคต

สำหรับคนที่หัวนมสั้น แต่มีขนาดใหญ่เท่านั้นก็สามารถตัดออกตามต้องการ เหมือนการตัดขนมเค้กแล้วเย็บเข้าหากัน

วิธีที่ 1
ผ่าตัดแบ่งหัวนมออกเป็นครึ่งแล้วเย็บกลับคืน วิธีนี้ทำให้หัวนมเล็กและสั้นลง

วิธีที่ 2
ถ้าหัวนมมีรูปร่างค่อนข้างยาวและมีบุตรเพียง พอไม่ ต้องการให้นมบุตรแล้วอาจตัด ลดความกว้างโดยตัดขนาดแนวกลางของหัวนมได้ วิธีนี้จะมีการตัดท่อน้ำนมส่วนกลางแต่แผลเป็นและรูปร่างหัวนมจะดีในคนที่มี หัวนมยาว

AREOLA REDUCTION

ศัลยกรรมลดขนาดปานนม

ปานนมขนาดใหญ่อาจเป็นตั้งแต่กำเนิดหรืออาจเกิดตามหลังการตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยทั่วไปการตกแต่งลดขนาดปานนมจะไม่มีผลต่อการให้นมบุตร โดยมีขั้นตอนคือ แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่รอบหัวนม จากนั้นจะตัดปานนมส่วนที่เกินออก และเย็บปิดแผลชั้นในและแผลชั้นนอกของบริเวณปานนม จากนั้นจะนัดมาทำแผลหนึ่งวันหลังผ่าตัด และตัดไหมเมื่อครบ 5 วันหลังผ่าตัด แผลเป็นที่ปานนมจะมีโดยรอบ และจะมีลักษณะเป็นจีบในช่วงแรก หลังจากนั้น แผลเป็นจะดีขึ้น

Surgery Time

ประมาณ 60-120 นาที

Local

ฉีดยาชาเฉพาะที่

Hospitalization

-

Recovery

ควรลาหยุดงานประมาณ 1-2 วัน

Pricing

ลดความสูง ``หรือ`` ความกว้างของหัวนม

฿ xx,xxx

ฉีดยาชาเฉพาะที่, ทำที่คลินิก

ลดความสูง ``และ`` ความกว้างของหัวนม

฿ xx,xxx

ฉีดยาชาเฉพาะที่, ทำที่คลินิก

ลดขนาดปานนม

฿ xx,xxx

ฉีดยาชาเฉพาะที่, ทำที่คลินิก

ลดขนาดปานนม (รพ.)

฿ xx,xxx

ดมยาสลบ, นอน รพ. 1 คืน

Make an Appointment

นัดปรึกษาศัลยแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกรอกฟอร์มนัดหมาย หรือโทร. 097-456-2442